Ang mga abogado ng Norway! Norwegian Abogado, isang legal na mga portal.


Pagkamamamayan


Upang mag-aplay para sa Norwegian pagkamamamayan, dapat kang magkaroon ng isang wastong permit ng paninirahan sa Norway Isang permit ay hindi balido lamang dahil ikaw ay nag-aplay para sa pagkamamamayan Ikaw samakatuwid ay dapat na mag-apply para sa renewal ng iyong permit na hindi bababa sa isang buwan bago ito mag-expirePagkatapos ng pagiging isang Norwegian na mamamayan, ikaw ay inanyayahan upang lumahok sa isang kusang-loob na pagkamamamayan ng mga seremonya upang markahan ang paglipat. Ito ay ang County ng Gobernador na nag-aayos ng mga seremonya Higit pang impormasyon tungkol sa citizenship, mga kondisyon at ang mga pamamaraan para sa paglalapat ng mga ito ay magagamit sa website.