Ang mga abogado ng Norway! Norwegian Abogado, isang legal na mga portal.


Ang mga kayamanan ng buwis - Norwegian Tax Administration


Kayamanan ay isang buwis na kung saan ay tinasa batay sa iyong net kayamanan Ang activation ng mga threshold para sa solong nagbabayad ng buwis Para sa mga asawa na ay tasahin sama-sama sa kanilang magkasanib na kayamananang activation ng mga threshold ay dalawang beses ang halaga na ipinapakita sa table. Ang activation ng mga threshold para sa solong nagbabayad ng buwis Para sa mga asawa na ay tasahin sama-sama sa kanilang magkasanib na kayamanan.

ang activation ng mga threshold ay dalawang beses ang halaga na ipinapakita sa talahanayan.